O NÁS

Vedecká včela, o.z.

Cieľom občianskeho združenia je podpora a rozvíjanie aktivít smerujúcich k vzdelávaniu a informovanosti v oblasti včelárstva nielen na miestnej, ale aj na celoštátnej úrovni, podpora včelárstva, výsadba medonosných rastlín, osveta a edukácia v oblasti včelárstva, včelárenia a výroby včelích produktov a apiterapie.

ČINNOSŤ

  • Organizovanie exkurzii zameraných na spoznávanie života včiel
  • Činnosť smerujúca k rozvíjaniu vzťahu dospelých a detí k prírode, včelám a včelárstvu
  • Edukácia v oblasti chovu včiel, starostlivosti o včely a ich významnosti pre ekosystém vrátane participácie na vzdelávacích projektoch
  •  Zvyšovanie populácie včiel
  • Modernizácia výroby včelích produktov a budovanie ukážkových včelníc
  • Výskumná činnosť týkajúca sa včelárstva, apiterapie a včelích produktov vrátane participácie na výskumných projektoch
  •  Vyrábať ručne robené výrobky na tému včiel a včelárstva a usporadúvať workshopy a kurzy s tým spojené
  • Podpora predaja medu a ostatných včelích produktov priamo od včelára ako lokálneho producenta
  • Podpora zvyšovania kvality a povedomia spotrebiteľov o včelích produktov
  • Vydávanie vzdelávacích a informačných materiálov v duchu cieľov združenia respektíve za účelom jeho propagácie

ADOPCIA

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KONTAKT