PROJEKT "ADOPTUJ SI KRÁĽOVNÚ"

 

V každom úli vládne jedna urodzená včelia kráľovná (matka), a preto sme sa rozhodli vložiť túto symboliku do nového projektu, ktorý umožní podporiť včielky formou adopcie. Včely sú strážkyne životného prostredia a rovnováhy v prírode. Opeľovaním prispievajú k udržateľnosti celého ekosystému a zvyšujú úrodu ovocia a zeleniny v našich záhradách. Projekt „Adoptuj si kráľovnú“ vytvára možnosť podporiť populáciu včiel v Nitre a v okolí a zároveň si zabezpečiť kvalitné včelie produkty.

Čo zahŕňa ADOPCIA?

🐝  zaobstaráme nový úľ s Vašim menom/logom

🐝 poskytneme úľ kráľovnej a vytvoríme nové včelie kráľovstvo (včelstvo)

🍯 balíček kvalitného medíku (6 x 0,5 kg)

🐝 balíček včelích produktov (peľ, vosk, sviečku)

🐝  včeliu kozmetiku (balzam na pery, handmade mydielka)

🐝 e-newsletter (informácie o vašom podporenom kráľovstve + krátke video)

🐝 1 x návšteva vašich adoptovaných včielok (+prednáška Základy včelárenia)

🐝 20 minutový pobyt v Apidomčeku (prednáška o včelích produktoch a ich využitie v Apiterapii)

Adopcia prebieha formou členstva, úľ a včielky zostávajú vo vlastníctve včelára.

Členský poplatok je 150 €/ rok

Registrácia členstva na rok 2022

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely evidencie členov a záujemcov o členstvo v združení (povinné)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

O NÁS

Vedecká včela, o.z.

Cieľom občianskeho združenia je podpora a rozvíjanie aktivít smerujúcich k vzdelávaniu a informovanosti v oblasti včelárstva nielen na miestnej, ale aj na celoštátnej úrovni, podpora včelárstva, výsadba medonosných rastlín, osveta a edukácia v oblasti včelárstva, včelárenia a výroby včelích produktov a apiterapie.

ČINNOSŤ

  • Organizovanie exkurzii zameraných na spoznávanie života včiel
  • Činnosť smerujúca k rozvíjaniu vzťahu dospelých a detí k prírode, včelám a včelárstvu
  • Edukácia v oblasti chovu včiel, starostlivosti o včely a ich významnosti pre ekosystém vrátane participácie na vzdelávacích projektoch
  •  Zvyšovanie populácie včiel
  • Modernizácia výroby včelích produktov a budovanie ukážkových včelníc
  • Výskumná činnosť týkajúca sa včelárstva, apiterapie a včelích produktov vrátane participácie na výskumných projektoch
  •  Vyrábať ručne robené výrobky na tému včiel a včelárstva a usporadúvať workshopy a kurzy s tým spojené
  • Podpora predaja medu a ostatných včelích produktov priamo od včelára ako lokálneho producenta
  • Podpora zvyšovania kvality a povedomia spotrebiteľov o včelích produktov
  • Vydávanie vzdelávacích a informačných materiálov v duchu cieľov združenia respektíve za účelom jeho propagácie

KONTAKT

Adresa:  Kráľovská cesta 7, 94901 Nitra, Slovenská republika

Tel. číslo: 0908426462